تبلیغات

آی.سی.تی بسطام 1389 : پخش زنده تلویزیون و رادیو 

 

 
 

qurantv.irib.ir
شبکه قرآن

 

www.irinn.ir
شبکه خبر

 

www.tv7.ir
شبکه آموزش

 

www.tv5.ir
شبکه تهران

 

www.tv4.ir
شبکه چهار

 

www.tv3.ir
شبکه سه

 

www.tv2.ir
شبکه دو

 

www.tv1.ir
شبکه یک

 
 
   
 

 
 

www.alalam.ir
شبکه العالم

 

sahartv.irib.ir
شبکه سحر 2

 

sahartv.irib.ir
شبکه سحر1

 

alkawthartv.ir
شبکه الکوثر

 

www.jjtvn.ir
شبکه جام جم 3

 

www.jjtvn.ir
شبکه جام جم 2

 

www.jjtvn.ir
شبکه جام جم 1

 

www.presstv.ir
شبکه presstv

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
       

imamrezatv.ir
تلویزیون اینترنتی امام رضا (ع)

 

www.labbaik.ir
تلویزیون اینترنتی لبیک

 
       
       
 

 
 

radiovarzesh.ir
رادیو ورزش
ساعت 14 تا 10

 

radioquran.ir
رادیو قرآن

 

radiopayam.ir
رادیو پیام

 

coiradio.com
رادیو ندای اسلام

 

radiomaaref.ir
رادیو معارف

 

radiojavan.ir
رادیو جوان

 

radiofarhang.ir
رادیو فرهنگ

 

radioiran.ir
رادیو ایران

 
 
   
 

 
 

radiotehran.ir
رادیو تهران

 

dari.irib.ir
رادیو دری

 

worldservic.irib.ir
رادیو برون مرزی 6

 

worldservic.irib.ir
رادیو برون مرزی 5

 

worldservic.irib.ir
رادیو برون مرزی 4

 

worldservic.irib.ir
رادیو برون مرزی 3

 

worldservic.irib.ir
رادیو برون مرزی 2

 

worldservic.irib.ir
رادیو برون مرزی 1

 
 
   
 

 
 

رادیو نوا
ساعت 24 تا 6

 

رادیو آوا
ساعت 17 تا 24

 

radiotejarat.ir
رادیو تجارت
ساعت 6 تا
17

 

radiogoftegoo.ir
رادیو گفتگو
ساعت 18 تا 24

 

radiosalamat.ir
رادیو سلامت
ساعت 6 تا 18

 

sedayeashna.ir
رادیو صدای آشنا 3
 

 

sedayeashna.ir
رادیو صدای آشنا 2
 

 

sedayeashna.ir
رادیو صدای آشنا 1