تبلیغات
دفترارتباطات و فناوری اطلاعات روستای بسطام - یا ثار الله
21

نویسنده :جناب آقای محسن لگزیان


یا ثار الله

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست           تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

سلامی دوباره و تجدید ارادتی وافر حضور همه همکاران مکرم در اقصی نقاط پهناور ایران عزیزمان ،کرد ،لر،ترک،بلوچ که غایت همه واحد خاصه، نیل به مطالبات به حق که نفی آن سالها متواتر و متوالی است به دلیل نشستن  غباری به چشمان مستبدین خواسته یا ناخواسته حاکی از: اجهاف ،استبداد ،بی کرامتی ، بی صداقتی ، تبعیض که در مورد اخیر بستر و لوازم پیدایش تمامی منقیات را به ظهور رسانیده و به حق وتامه اضطراب و تشویش همگان را فراهم می آورد که اگر همچون سالهای دورتر تدبیری اندیشیده نگردد و رخوت و سستی سالهای 85-89 تکرار گردد و مضافا چاشنی و سالادی همچون اشتقاق و افتراق و کج اندیشی ما همکاران که به صورت نسبی با مشقات و صرف زمان فراوان چند صباحی بیشتر نیست با حمایت دلسوزان نظام و مردان قانون واقف به مطالباتمان آن هم به صورت حداقلی گردیده ایم سفره آن سود جویان خود کامه را تزئین کند آن وقت فقط باید لسانمان مزین گردد به همین و بس:وااسفا

همکاران عزیز ،برادران، خواهران شخیص، بنده چند روزیست تمامی مطالبات و دل نوشته های شما عزیزان را چه پیگیری همکاران خدوم و چه کامنت های عزیزان همکار را در سایت های همکاران مطالعه و رصد کرده ام و بر خود تکلیف دانستم به عنوان شاگرد، همه مطالب پیرامون آنچه با ما می کنند مسئولین مخابرات به صمع و نظر رسانیده باشم البته بابت تصدیع اوقات همه همکاران پوزش می طلبم و تمامی مساعی ام را در اختصار مطلب به کار خواهم گرفت  و در اوان عرایضم از محراب نیشابوری تقدیم همه همکاران می کنم.

وطن بنگر سکوت مرگ بارم را      وطن بنگر تهی دستی و چشم اشک بارم را

وطن بنگر زمستان شد تمام فصل های من   وطن بنگر گرفت از من زمانه نو بهارم را

تو می دانی کودکم لبریز خواهش هاست     جوابی نیست جز خجلت نگاه شرمسارم را

وطن بنگر که یارانم خزانی مسلک سردند         وطن بنگر نشاطی نیست دگر بزم بهارم را

تبعیض و تبعیض - آری همکاران مکرم این عبارت نامیمون و شوم و زننده که مانوس با گوشت و خون همکاران من بدور از هر گونه تهیج و تحریک چرا که همه مستحضر می باشید و مسئولان نیز همین طور که در اکثر بیانیه ها و مکاتباتم در زمان پیگیری های شروع شده از سال 79-83 تا کنون (تا قانون ومصوبه بند 86) از همه همکارانم به عنوان جمع متنعم از قناعت یاد کرده ام که حتی همکاران نیشابوری و فیروزه ای خود شاهد اعتراض نمایندگان ملی این شهرستان آقای سبحانی نیاکه سهم بسزایی در این پروژه ملی در کشور داشته و نیز دیگر نماینده این شهرستان در جلسه برگزار شده هضم مبلغ هفصد تا یک میلیون تومان بر ایشان دشوار و غیر قابل باور بوده است با توجه به شاخصه ی تورم و علل خصوص  سوابق این طیف خدمتگذاران .

آری بنده طی یک حلقه سیدی سال 83 عنوان مصداق عدالت با توجه به عدم امنیت شغلی همکاران و شاخص دریافتی همکاران را عنوان کردم .اکنون که نیز همکاران هر زمان جهت دریافت یا پرداخت همین قوت قناعت از مسئولین پیگیری می نماییم با جواب چالش و افت تراز مالی مخابرات مواجه شده .. آیا جای شگفتی ندارد و احتساب سخریه نمی باشد برای مبلغ... بعد از چند ماه جواب مسئولین مخابرات استانها در قبال ... دریافت ششصد میلیون تومان فقط و فقط پاداش مثلا شخص حقوقی که چند روز پیش باز نشسته شده اند به گویش این همکاران این بزرگوار که صد البته واقفیم به این که قطعا با نظر کارشناسی و احتساب تراز خدمات ایشان صورت پذیرفته است و نیز همچنین به عنوان مشت نمونه خروار البته و صد البته نیز تطابق دارد. این دریافتی که چرا که در زمان مراجعات بنده به اداره کارکه مستندات آن موجود است به کرات شاهد مرقوم کردن لوایح از جمله ما مسئولین مخابرات برای کمتر از نیم ساعت مانده به غروب آفتاب خدمات ارائه می کردیم .

عزیزان، صدای همه ما گوش فلک را کر کرده از بس که عنوان طبقه بندی مشاغل را داد زدیم مگر قانون صراحت ندارد؟بند 86... طبق شرایط و ظوابط در قانون کار تا زمان بازنشستگی ، آیا قانون کار فقط ظوابطش پایین ترین نورم و اشل حقوقی هفصد هزار توما ن است؟مدارک ،سوابق ،تخصص ،نوع کار جایگاهش کدام است .عزیزان قانون مدون و صریح کار خیلی ساده اول ابزار بعد کار.. کدام امنیتی  بابت کار در ارتفاعات که حداقل در روستا 6تا 8 متر می باشدآیا کارکنان داخل اداره از لوازم شخصی خود همچون خودرو و غیره بابت ارائه خدمات استفاده می نمایند .همکاران، ما که پیمانکار نیستیم که غائل به نتیجه باشیم ما قائل به وظیفه طبق ظوابط و قوانین اداره کار می باشیم.

درست بودن یا نادرست بودن توجیه  مگر یادمان رفته که در گذشته با ما چه می کردند و چقدر پرداخت می کردند به عهده افکار عمومی، اما بنده به سهم خودم می گویم این توجیه بی شباهت از چاه به چاله افتادن نیست قرار نیست چون ظلم زیادی به ما شده رضایت دهیم به ظلم کمتر ی . این نظر نگارنده است در جواب همکار خدومی که تحت عنوان کانون که پاسخ داده بود به سوال همکاران .همان طوری که سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین درس فلسفه عاشورا را از خود به یادگار گذاشته اند در خیال گذشت خصلت مردان است اما ایشان فرموده اند:کسانی که نظاره گر جور ستمکاران باشند و بی اهمیت نسبت به آن ، خداوند متعال در قیامت آن افراد ساکت را  هم خانه آن ستمکاران خواهد کرد.

ضمنا همکاران عزیز یاد آوری می کنم از چالشهای پیش آمده بین وزارت خانه و شرکت مخابرات ایران غافل نباشید و دامنه مطالعات خود را گسترده نمائید تا در موضوع خصوصی سازی و یا دوستی ما قربانی نباشیم.

قابل توجه همه همکاران اجبارا به استحضار می رساند شکل و سیاق قرار داد زمان دولتی و خصوصی تفاوتی نداشته آنچه اهم موضوع می باشدبه بوته فراموشی سپردن در هر دو زمان به شکل خاص و ماهرانه و شیطنت آمیز بوده است که اکنون حتی با احتساب قانون شاهد اکراه مخابرات می باشیم.

همکاران ارجمند رخوت و سستی را کنار گذاشته و وقعی به تهدیدات مخابرات ندهند و با حافظ انسجام همکاران بوده و جسارت همیشگی را با رعایت قانون و تمکین از قانون حفظ کرده و هر زمان  را به عنوان فروش زمان به مخابرات به بهانه های صدور فیش حقوقی ،طبقه بندی مشاغل و... دانست.

آیا همکاران از فرجام پیگیری و شکایت مجلس طبق آئین نامه 236 (استنکاف مخابرات از قانون) در شعبه 15 رسیدگی به کارکنان دولت وقوف دارند که قطعا دارند چه تمهیداتی برای آن اندیشیده اند.

آیا مجلس و ما باید نسبت به تخلف تامین اجتماعی واریز 7 درصد بدون خدمات در آن سالها که دچار خسران شده ایم و به معنای واقعی آن دو بار پول گرفتن تامین اجتماعی اغماض نمائیم.

همکاران توجه داشته باشند تا اسفند ماه چیزی نمانده است و باید با یک رشته پیگیری های تخصصی به صورت ویژه از طریق مردان قانون مطالبات به حق و اصلی خود را پیگیری نمائیم و آنچنان خرسند نباشیم بابت صدور فیش حقوقی مخابرات که به چارت سازمانی خود نزدیک کرده که البته حق مسلم ماست.

پرسش ما ست که چرا با وقفه و تاخیر انجام شده ، شایان ذکر است که از این دست فیش در سالهای کارگزاری  حتی با درج نام کارمند در اختیار ما قرار  می گرفت .

انجمن صنفی مسئولین مخابرات روستایی نیشابور و فیروزه به وقوف از شاخصه و ارزشمندبودن جناب آقای سالاری و ضمن عرض تبریک و خوش آمد گویی به ایشان و توفیقات روز افزونشان را از ایزد قادر مسئلت می نمائیم انشاءلله همان طور که عنوان کرده اند با غایت ایجاد انگیزه خدمت و ارتقاء خدمت در خراسان با توجه  به پرداخت حق و حقوقات کارکنان به موقع و لحاظ مطالبات واقعی این مهم هر چه سریعتر صورت بپذیرد

ضمنا این انجمن درگذشت مرحوم آقای مجید سعیدی را که در سانحه ی  تصادف جان خود ر از دست داده اند را به خانواده ایشان و همکاران تسلیت عرض می نماید.

طبقه بندی: کارگزاران مخابرات و ICT ،

تاریخ : یکشنبه سوم آبان 1394 | 12:07 بعد از ظهر | نویسنده : مدیریت وب | نظرات()
.: Weblog Themes By Bia2skin :.