تبلیغات
دفترارتباطات و فناوری اطلاعات روستای بسطام

لینکستان

نظرسنجی

نظرتون درباره ی این وبلاگ چیه ؟

خدمات پست،پست بانک و مخابرات{ ICT روستایی}پیرو درج خبری در واكنش به تجمع و خواسته های قانونی كارگزاران مخابرات روستایی توسط جناب آقای دكتر بیدخام سخنگوی محترم شركت مخابرات ایران در خبرگزاریها ( سایت رسمی شركت مخابرات ایران به تاریخ 1396/06/21 ) ، ( روزنامه شرق شماره 2961 مورخه 1396/06/22 ) و مصاحبه رادیویی ( پیك بامدادی به تاریخ 1396/06/22) ایشان ، كارگزاران مخابرات روستایی ضمن محكوم كردن این اظهارات كه كارگزاران را متهم به  زیاده خواهی كرده بودند جوابیه ایی را برای تنویر افكار عمومی و پاسخ به موارد مطرح شده در اظهارات و مصاحبه های ایشان با استناد به مستندات قانونی موجود به شرح به اطلاع عموم خواهیم رساند .

همچنان كه همگان در جریانند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورخه 04/12/1393 ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) را مصوب کرده و شركت مخابرات ایران را مكلف به استمرار بیمه و عقد قرارداد مستقیم با كارگران ، پیمانكاران و كارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون كار نمودند .
پیرو تصویب این قانون ( ماده 83 ) شركت مخابرات ایران با نمایندگی آقای باطنی معاون منابع انسانی شركت مخابرات و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی با نمایندگی آقای ظریفی آزاد مدیر كل روابط كار و جبران خدمت در كمیسیون صنایع و معادن برای نحوه و نوع قرارداد جلساتی را برگزار نمودند و نهایتا در مورخه 03/03/1394 برای تنظیم نحوه و نوع قرارداد به توافقاتی دست یافتند كه این فرم از قرارداد را جناب آقای هفده تن معاون وزیر كار به جناب آقای دكتر رحمانی رئیس كمیسیون صنایع و معادن در مورخه 03/03/1394 اعلام نمودند و ایشان نیز آنرا در مورخه 06/03/1394 به رئیس محترم هیأت مدیره شركت مخابرات ایران جناب آقای دكتر سید هاشمی برای اجرا و عقد قرارداد با كارگزاران مخابرات روستایی ارسال و ابلاغ نمودند .

در سال 1394 قرارداد ارسالی شركت مخابرات ایران كه به تایید وزارت كار و كمیسیون رسیده بود بدون هیچ گونه اشكال و مشکلی توسط كارگزاران مخابرات روستایی امضا شد و هیچ تمردی در جهت عقد قراردادها صورت نگرفت اینكه در اظهارات دوستان چنین موردی مطرح میشود خود بسی جای سوال و تعجب دارد .

در سال 1395 كارگزاران مخابرات روستایی كه انتظار همان فرم قرارداد مورد تایید وزارت كار و كمیسیون صنایع و معادن را داشتند با شگرد عجیب شركت مخابرات ایران روبرو شدند از جمله دستكاری قرارداد و به تبع آن اضافه نمودن بندهایی به آن و كم نمودن بندهایی از آن و تغییراتی در متن قرارداد به میل و خواست خود بود كه کارگزاران را در تنگنا قرار داده و آنها را به جهت تهدید امنیت شغلی نگران میکرد.
و اینجا بود كه فراقانونی شركت مخابرات محرز و عدم وفای به عهد آن زیر سوال رفت و كارگزاران از امضاء قرارداد دستكاری شده امتناع ورزیده و از وزارت كار درخواست شد كه ماده 83 برای تنویر طرفین در مجلس مورد مشورت قرار گیرد و پیرو همین درخواست جناب آقای آقای هفده تن از آقای رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خواست نمودند كه در این خصوص اظهار نظر نمایند كه نظریه مشورتی مجلس در مورخه 06/07/1395 منتشر شد .
در نظریه مزبود آورده شد كه :
انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه فیمابین شركت مخابرات و كارگران ، پیمانكاران و كارگزاران روستایی پس از خصوصی سازی تا زمان بازنشستگی است . قرارداد باید بصورت مستمر بسته شود و هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ظوابط مقرر در قانون كار خواهد بود .

نظریه مشورتی در مورخه 24/07/1395 توسط مجلس محترم شورای اسلامی به جناب آقای هفده تن معاون محترم روابط كار وزارت تعاوان ، كار و رفاه اجتماعی اعلام شد و پیرو همین نظریه وزارت کار طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ به تاریخ 01/08/1395 اعلام نمود که قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی باید به صورت دائم منعقد شود و این موضوع را به تمامی ادارات کل کار استانها ارسال نمود و نیز طی نامه هایی جداگانه به معاونت وقت شرکت مخابرات ایران جناب آقای باطنی در مورخه 19/08/1395 و معاونت فعلی جناب آقای دیانی در مورخه 25/02/1396 ، شرکت مخابرات ایران را از موضوع دائمی بودن قرارداد با کارگزاران مطلع نمود .

اشاره به ریز و جزئیات فوق الاشاره جهت تنویر افکار عمومی بود و نه به خاطر اینکه سران شرکت مخابرات از این روند بی اطلاع بوده و یا در جریان امر نباشند و حال با توجه به توضیحات فوق جای بسی سوال و تعجب است که کارگزاران به زیاده خواهی که ادبیات مرسوم دیگر سران فعلی و گذشته شرکت و وزارت ارتباطات نیز بوده است متهم می شوند .

این ادبیات اتهام آمیز حقیقتا قلب کارگزاران مخابرات روستایی را به درد آورده است ، دوستان مخابراتی ما به جای اینکه راه حلی درست ، قانونی و منطقی برای بحران و مسایل و مشکلات پیش رو بیابند بیشتر احساسات کارگزاران را تحریک کرده و شعور آنها را جریحه دار مینمایند .

ذکر این نکته توسط سخنگوی محترم و دیگر سران شرکت مخابرات ایران که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در مورد کارگزاران جاری و ساری نمیباشد متاسفانه ابداع عجیب و جدید شرکت مخابرات میباشد .

مگر میشود که مخابرات ادعای تمکین به قانون را داشته باشد ولی کارگزاران را از شمول تبصره و مواد قانونی قانون کار خارج بداند ؟
شرکت مخابرات ایران با چه ادله و اسناد و مدرکی ، قدرت وضع قانون در خصوص قانون کار جمهوری اسلامی ایران را دارد که افکار عمومی و نهادهای قانونگزاری و نظارتی و غیره از آن بی اطلاع هستند ؟

مگر کارگزاران مخابرات روستایی از کرات دیگر به زمین آمده اند که ماده های قانونی وزارت کار بر آنها مصداق و شمولیت نداشته باشد ؟

طبق ماده ۸۳ یکی از وزارتخانه هایی که ملزم به رفع مشکل شده است وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی میباشد که شرکت مخابرات  بخشنامه های آنرا قبول ندارد .شرکت مخابرات فقط از بخشنامه های وزارت کار استفاده ابزاری میکند به نحوی که اگر در آن منتفع باشد آنرا قبول کرده و خوب است و قابل استناد و اگر به ضررش باشد از آن استنکاف نموده ،  غیر قابل قبول بوده و زیر بار آن نرفته و در مقابل آن با قدرت و جدیت تمام ایستادگی خواهد كرد برای مثال درخواست ابطال بخشنامه 141728را نیز از دیوان عدالت اداری نموده است كه خوشبختانه دیوان محترم عدالت اداری14/01/1396 از پذیرش این درخواست امتناع ورزیده است و دیگر اینكه شخص جناب آقای دكتر سرائیان مدیر عامل شركت مخابرات ایران طی نامه ایی به تاریخ 31/04/1396 از آقای مشیریان معاونت روابط كار درخواست نموده است كه بخشنامه های وزارت كار در مورد كارگزاران را لغو و یا اصلاح نمایند .

ادعای شرکت مخابرات مبنی بر اینکه قرارداد فعلی کارگزاران مخابرات روستایی مورد تایید گرفته است اساسا فرافکنی و تحریف واقعیات موجود است چون همان قراردادی را که مخابرات ادعای آنرا دارد طی مذاکرات و صورتجلسه ایی با نمایندگان کارگزاران در مورخه20/02/1396 به وزارت کار ارسال نمود ولی همان شخصی که قرارداد را طی صورتجلسه قبلی با شرکت مخابرات ایران در کمیسیون صنایع و معادن در مورخه 03/03/1394 تایید کرده بود یعنی شخص آقای ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ، اینبار با استناد به نظریه مشورتی مجلس ایرادات اساسی را بر قرارداد وارد دانست و آنرا مورد تایید قرار نداد و مهمترین ایراد قرارداد را دائمی نبودن قرارداد ذکر کرد و اعلام نمود که قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی باید حتما دائمی باشد .
وقتی نظریه مشورتی مجلس تصریح میکند که هر گونه تغییر در قرارداد فوق تابع شرایط و ظوابط مقرر در قانون كار خواهد بود و از طرفی هم با استناد به ماده ۸۳ وزارت کار مکلف به رفع مشکل فی مابین شده است آیا این حق برای وزارت کار محفوظ نخواهد بود که در این باره اظهار نظر نماید همچنانکه اظهار نظر نموده و عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی را ابلاغ و اعلام نموده است ؟
معلوم نیست شرکت مخابرات ایران با استناد به چه قوانینی این حق را از وزارت کار سلب نموده و میگوید که وزارت کار حق ندارد که کلمه دائم را به قرارداد اضافه نماید در حالی که هم طبق ماده ۸۳ در این زمینه صاحب نظر است و هم به سبب سیاست و ساختار وزارتخانه و نیز جایگاه حقوقی قانون کار نوع و نحوه رابطه بین کارگر و کارفرمایی را تعیین و تنظیم مینماید .
و حال استناد کردن شرکت مخابرات به صورتجلسه فیمابین  خود و وزارت کار در کمیسیون صنایع و معادن در حالی که بخشنامه های جدیدی از طرف وزارت کار صادر شده است و اتفاقات تازه ایی ( نظریه مشورتی ) افتاده است آیا بیانگر بهره برداری هدفمند از موضوع و دور زدن قوانین مجلس و بخشنامه های وزارت کار نیست ؟ آیا به نوعی فرافکنی و منحرف كردن افکار عمومی و رسانه های جمعی نیست ؟

در اظهاراتی دیگر عنوان شده است که کارگزاران برابر با کارکنان دائمی حقوق و مزایا دریافت مینمایند که این بیشتر به شوخی شبیه است تا واقعیت .
شرکت مخابرات حداقل حقوق قانون کار را با گروه شغلی ۲ پرداخت میکند و تا به امروز از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار که پایه گروه ۶ را تصویب نموده خودداری کرده است و تا اکنون هیچ تغییری در میزان پرداختی های حقوق کارگزاران ایجاد نشده است ، برای تنویر افکار عمومی مقایسه فیش حقوق کارگزاران و فیش حقوق کارکنان دائمی مخابرات خالی از لطف نخواهد بود. ضمن اینكه بر خلاف ادعای شركت مخابرات در تعدادی از استانها معوقات حقوق سالهای گذشته و خلاهای بیمه ایی وجود دارد .

شركت مخابرات ایران به جای اینكه اینهمه نیروی خود را صرف تقابلات با كارگزاران و نهادهای درگیر نماید بهتر بود كه وضعیت موجود را با تمكین به قوانین جاری و ساری كشور سر و سامان دهد تا شاهد اینهمه كش و قوسهای متعارف و غیر متعارف نباشیم و كارگزاران نیز با نگاه به افقی روشن و آینده ایی بهتر تامین امنیت شغلی خود را به وضوح دیده و درك نمایند . كارگزاران همان افرادی بودند كه باعث رشد و رونق ارتباطات روستایی شدند و حال متاسفانه به بهانه تغییر تكنولو‍ژی متهم به قشری زیاده خواه و سربار شدن میشوند در حالی كه افتخار خدمت رسانی به مردمان شریف روستایی و محقق شدن سیاستهای شركت مخابرات ایران و نظام جمهوری ایران را به سبب بالا بردن ضریب ارتباطات روستایی در كارنامه خود دارند و همچنان هم خواهند داشت . لذا انتظار داریم كه شركت مخابرات ایران با تنظیم و ارسال قرارداد دائم مورد تایید وزارت كار برای همیشه آبی بر این آتش بریزد و دیوار اعتماد فی مابین را مستحكم نماید تا همه با هم در مسیر پیشرفت و تعالی كشور در زمینه ارتباطات گام برداریم .

نمایندگان كارگزاران آماده برگزاری مذاكرات و نشستها در این خصوص با شركت مخابرات ایران و نهادهای مربوطه هستند و خواهان پایان دادن به این مناقشات میباشند .

مطالبی را كه عنوان شد روند و پرسه شركت مخابرات ایران با كارگزاران مخابرات روستایی میباشد كه قضاوت صحیح آن را به وجدانهای آگاه و بیدار میسپاریم .

ضمنا در صورت لزوم تمامی مدارك موجود ارسال خواهد شد.

جامعه كارگزاران مخابرات روستاییآمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :